Fietsverkeer-opleidingen op maat van je bedrijf

Wanneer je met ons contact opneemt, gaan we aan de slag. De locatie van je bedrijf heeft invloed op de uitwerking van de sessies. We gaan op onderzoek en nemen concrete verkeerssituaties in de regio mee in de sessies.

Jij kiest de topics. Uit de ervaring van de werkgever, blijkt vaak welke de -hot topics- zijn binnen het bedrijf. Daarom, gaan we eerst in gesprek in voorbereiding van de sessies. We adviseren je wat belangrijk is.

Dit project wordt ondersteund door:

Vlaanderen fietst.

De drastische toename van het aantal fietsers en nieuwe soorten fietsen (e-bike, speed pedelec, …) hebben het verkeer in Vlaanderen grondig veranderd. Het zal nog jaren duren voor onze infrastructuur daaraan is aangepast, maar als fietser (ervaren of niet) kan je zelf al heel veel doen om je veiligheid te verhogen. 

Dit vraagt een nieuwe instelling, die van de “PRO-ACTIEVE FIETSER” en in onze opleiding leren wij je hoe je je die instelling kan aanmeten. Dit doen we aan de hand van 10 belangrijke aandachtspunten.

Marc Peeters (oprichter & lesgever)

10  noodzakelijke Topics.

  • Van zwakke weggebruiker tot pro-actieve fietser

Wat betekent het “een zwakke weggebruiker” te zijn? Geldt dit altijd en overal voor iedere fietser? En moet dat ook?

  • De wegcode

Met welke specifieke aspecten van de wegcode moet ik als fietser rekening houden? Welke regels gelden specifiek voor elektrische fietsen en Speed Pedelecs?

  • Fietsattitude

Koning fiets? Niet altijd. Hoe verhoog ik m’n eigen veiligheid door rekening te houden met andere weggebruikers.

  • Pro-actief op de weg

Hoe haal ik het mogelijke gevaar uit typische risico-situaties in het verkeer? Dode-hoek, slecht wegdek, bouwwerven, …

  • Zichtbaarheid

Wat kan en mag ik doen om me optimaal zichtbaar te maken voor andere weggebruikers?

  • Helmplicht

Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op een hoofdletsel in hoge mate. We nemen je mee in de wereld van fietshelmen, waar je er graag één draagt.

  • Fietsverzekering

een fietsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Waarop let ik bij het afsluiten ervan?

  • Fietsongeval

Wat te doen na een fietsongeval? Wees voorbereid. We informeren je over het juridische aspect. Hulp nodig? Onze permanente helpdesk helpt je verder.

  • Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget laat werkgevers toe om een jaarlijks budget voor werknemers met bedrijfswagens te verdelen over alternatieven. Hoe werkt dit systeem?

  • Fietsen in groep

Mag je op het fietspad met meer dan twee naast elkaar rijden? Welke afstand houden we van elkaar? Concrete tips om in groep ongevallen te vermijden.

Met didactische ondersteuning van:

Hoe gaan we Te werk.

Stap 1. Kennis verzamelen

Elk vast thema kan in overleg met het bedrijf en veelal in functie van bijzonderheden (locatie bedrijf, piek in fietsongevallen tijdens de wintermaanden, gevoelig traject met vrachtwagens, …) uitvoerig gebracht worden.

Ook andere niet onbelangrijke deelfacetten kunnen op verzoek ingepast worden, zoals het recent ingevoerde mobiliteitsbudget, de speed pedelec en hun verzekering, het statuut van de zwakke weggebruiker, het fiscale statuut van de fietspechverhelping, kortom alle bedrijfs- en fietsgerelateerde aspecten zijn bespreekbaar.

Stap 2. Sessies geven

De ‘customer intimacy’ is essentieel: er wordt een vertrouwensband met de deelnemers opgebouwd. Er wordt geappelleerd om een van ons te zijn.

Er wordt gecommuniceerd in dezelfde taal van de doelgroep, de rechten en plichten van de fietser worden aangehaald, de principes van hoffelijkheid op de fiets worden geaccentueerd zodat de sportieve reputatie van het bedrijf extra wordt belichaamd.

Stap 3. Opvolging + helpdesk

Na de infosessie volgt een samenvattend rapport van de persoonlijke evaluaties van de deelnemers vanuit de organisatie van het bedrijf. Tevens wordt na verloop van 1 jaar met het bedrijf de impact van de sensibiliseringsactie geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Voor deelnemende bedrijven wordt een permanente helpdesk voorzien ingeval van een woon-werkverkeer- fietsongeval: hulp bij aangifte en samenstelling schadedossier wordt de werknemer gegarandeerd.

Ik ga ook voor veiligheid!

Meld jouw bedrijf hier aan. We contacteren je snel.

Marc Peeters – lesgever

‘wegcode’, fietsen in groep’, mobiliteitsbudget’, ‘verzekering’ & ‘fietsongeval’.

“Zowel op kantoor als in het fietsmilieu word ik te vaak geconfronteerd met het gegeven dat fietsers niet voorbereid zijn op een fietsongeval en dat ze niet beseffen dat een goede verzekering onontbeerlijk is. Daarom besloot ik om op Fietsongeval.be mijn inzichten te bundelen, om fietsers te kunnen bijstaan en hen correct te adviseren.”

marc@vpaf.be

Het  Kern Team.

Paul Duré – lesgever

‘defensief fietsen’, ‘zichtbaarheid’, helmplicht’, ‘fietsattitude’ & ‘de zwakke weggebruiker’.

“Koning Fiets? Niets is zo populair vandaag als het gebruik van de fiets als alternatief voor de auto. Dat zorgt voor onzekerheid in het dagelijkse verkeer. Daarom is het ontzettend belangrijk, om voorbereid te zijn om dagelijks met de fiets naar het werk te fietsen, zeker met de snelle e-bike.”

paul@vpaf.be

Rembrand Neirinckx – Vivocyclo.com

Organisatie, planning, communicatie en opvolging.

“Vanuit Vivocyclo.com zijn we dagelijks bezig met het interpreteren van nieuwsberichten en nieuwe wetgeving inzake fiets-verkeersveiligheid. Onze conclusies publiceren we. Dat zijn online pro-actieve acties. Vanuit dit project gaan we rechtstreeks naar de fietser toe. Ons doel? Fietsers veiliger van punt A naar B brengen.”

rembrand@vpaf.be

In de Media

De fiets is aan stevige klim bezig. In twaalf jaar is het aandeel fiets in het woon-werkverkeer met bijna 40% gestegen. Leasefietsen spelen daarbij geen onbelangrijke rol. Er zouden er nu enkele tienduizenden rondrijden. Dat bleef niet zonder gevolg. in vier jaar steeg volgens verzekeraar KBC het aantal fietsongevallen met 47%. En volgens verkeersveiligheidscentrum …

Lees verder.