Opleidingen op maat van je bedrijf

Elk bedrijf is anders. Wanneer je met ons contact opneemt, gaan we aan de slag. De locatie van je bedrijf heeft invloed op de uitwerking van de sessies. We gaan op onderzoek en nemen concrete verkeerssituaties in de regio mee in de sessies.

Jij kiest de topics. Uit de ervaring van de werkgever, blijkt vaak welke de -hot topics- zijn binnen het bedrijf. Daarom, gaan we eerst in gesprek in voorbereiding van de sessies. We adviseren je wat belangrijk is.

Samen sterk in fiets-opleidingen: Vivocyclo & Fietsongeval.be

De fiets krijgt een alsmaar groter en belangrijker aandeel in het dagelijkse verkeer. Méér fietsers betekent méér weggebruikers en dus meer verkeer. De weginfrastructuur is vaak niet aangepast aan de behoeften van de fietser. We hoeven je dan ook niet te vertellen dat verkeersveiligheid een big issue is. – Rembrand Neirinckx (vivocyclo.com)

Fietsongeval.be bundelt inzichten, om fietsers te kunnen bijstaan en hen correct te adviseren. Loopt het toch spaak, dan begint alles bij goede raad en professioneel advies. – Marc Peeters (fietsongeval.be)

10  noodzakelijke Topics.

  • Defensief fietsen

Je rijdt sneller en trekt sneller op met een e-bike of speed pedelec.We gaan dieper in op hoe je defensief fietst in Vlaanderen.

  • De wegcode

Welke verschillen heeft de algemene wegcode met de wegcode voor elektrische fietsen en speed pedelecs?

  • Zichtbaarheid

Hoe ben je als fietser zichtbaar voor andere weggebruikers? De dode-hoek situatie, verlichting tijdens de winter, enz.

  • Fietsen in groep

Mag je op het fietspad met meer dan twee naast elkaar rijden? Welke afstand houden we van elkaar? Concrete tips om ongelukken te vermijden in groep.

  • Fietsverzekering

Waarvoor ben ik verzekerd? Waarvoor niet? Waaraan moet ik voldoen om zonder problemen beroep te doen op mijn verzekering?

  • Helmplicht

Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op een hoofdletsel tot 85%. We nemen je mee in de wereld van fietshelmen, waar je er graag één draagt.

  • Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget laat werkgevers toe om een jaarlijks budget voor werknemers met een bedrijfswagen te verdelen in alternatieven.

  • Fietsattitude

Koning fiets? Hou rekening met andere weggebruikers. We adviseren je verstandig om te gaan met een snelle e-bike.

  • De zwakke weggebruiker

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Ben je als Speed Pedelec’er een zwakke weggebruiker?

  • Fietsongeval

Wat te doen na een fietsongeval? Wees voorbereid. We informeren je dan ook over het juridische aspect. Hulp nodig? Onze permanente helpdesk helpt je verder.

Hoe gaan we Te werk.

Stap 1. Kennis verzamelen

Elk vast thema kan in overleg met het bedrijf en veelal in functie van bijzonderheden (locatie bedrijf, piek in fietsongevallen tijdens de wintermaanden, gevoelig traject met vrachtwagens, …) uitvoerig gebracht worden.

Ook andere niet onbelangrijke deelfacetten kunnen op verzoek ingepast worden, zoals het recent ingevoerde mobiliteitsbudget, de speed pedelec en hun verzekering, het statuut van de zwakke weggebruiker, het fiscale statuut van de fietspechverhelping, kortom alle bedrijfs- en fietsgerelateerde aspecten zijn bespreekbaar.

Stap 2. Sessies geven

De ‘customer intimacy’ is essentieel: er wordt een vertrouwensband met de deelnemers opgebouwd. Er wordt geappelleerd om een van ons te zijn.

Er wordt gecommuniceerd in dezelfde taal van de doelgroep, de rechten en plichten van de fietser worden aangehaald, de principes van hoffelijkheid op de fiets worden geaccentueerd zodat de sportieve reputatie van het bedrijf extra wordt belichaamd.

Stap 3. Opvolging + helpdesk

Na de infosessie volgt een samenvattend rapport van de persoonlijke evaluaties van de deelnemers vanuit de organisatie van het bedrijf. Tevens wordt na verloop van 1 jaar met het bedrijf de impact van de sensibiliseringsactie geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Voor deelnemende bedrijven wordt een permanente helmdesk voorzien ingeval van een woon-werkverkeer- fietsongeval: hulp bij aangifte en samenstelling schadedossier wordt de werknemer gegarandeerd.

Marc Peeters – lesgever

‘wegcode’, fietsen in groep’, mobiliteitsbudget’, ‘verzekering’ & ‘fietsongeval’.

“Zowel op kantoor als in het fietsmilieu word ik te vaak geconfronteerd met het gegeven dat fietsers niet voorbereid zijn op een fietsongeval en dat ze niet beseffen dat een goede verzekering onontbeerlijk is. Daarom besloot ik om op Fietsongeval.be mijn inzichten te bundelen, om fietsers te kunnen bijstaan en hen correct te adviseren.”

marc@vpaf.be

Het  Kern Team.

Paul Duré – lesgever

‘defensief fietsen’, ‘zichtbaarheid’, helmplicht’, ‘fietsattitude’ & ‘de zwakke weggebruiker’.

“Koning Fiets? Niets is zo populair vandaag als het gebruik van de fiets als alternatief voor de auto. Dat zorgt voor onzekerheid in het dagelijkse verkeer. Daarom is het ontzettend belangrijk, om voorbereid te zijn om dagelijks met de fiets naar het werk te fietsen, zeker met de snelle e-bike.”

paul@vpaf.be

Rembrand Neirinckx – Vivocyclo.com

Organisatie, planning, communicatie en opvolging.

“Vanuit Vivocyclo.com zijn we dagelijks bezig met het interpreteren van nieuwsberichten en nieuwe wetgeving inzake fiets-verkeersveiligheid. Onze conclusies publiceren we. Dat zijn online pro-actieve acties. Vanuit dit project gaan we rechtstreeks naar de fietser toe. Ons doel? Fietsers veiliger van punt A naar B brengen.”

rembrand@vpaf.be

In de Media

De fiets is aan stevige klim bezig. In twaalf jaar is het aandeel fiets in het woon-werkverkeer met bijna 40% gestegen. Leasefietsen spelen daarbij geen onbelangrijke rol. Er zouden er nu enkele tienduizenden rondrijden. Dat bleef niet zonder gevolg. in vier jaar steeg volgens verzekeraar KBC het aantal fietsongevallen met 47%. En volgens verkeersveiligheidscentrum …

Lees verder.

Ik ga voor veiligheid!

Meld jouw bedrijf hier aan. We contacteren je snel.